IMG_8110.jpg
 

Vad är Mindfulness?

Mindfulness är att vara medvetet närvarande i stunden.
Utan att du behöver prestera något.
Allt är OK – det är precis där du är med dig själv just NU!

Mindfulness är ett särskilt förhållningssätt där du riktar din uppmärksamhet: 

 • med avsikt.

 • i ögonblicket.

 • med öppenhet och nyfikenhet.

 • utan att värdera eller döma det som kommer till dig.

  – Här & NU

 

Mindfulnessträning övar dig i att:

 • uppmärksamma tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser i ögonblicket.

 • koppla ur autopiloten.

 • ha medkänsla med dig själv. (vänlighet och kärlek)

 • ha tålamod och tillit.

 • våga öppna upp för förändring.

 • vara i obehag – acceptera och vara i det som ÄR.

 • LEVA MER i nuet och vara mer koncentrerad på det som sker just NU.

 

 

ANDNING

Vår andning är det mest kraftfulla hjälpmedlet för att motverka och hantera stress och smärta vilket är det verktyg vi använder oss av vid mindfulnessträning. Andningen berättar hur vi mår. Medvetna andetag aktiverar det parasympatiska nervsystemet (bromen) i kroppen och ger signal till hjärnan att ”faran är över”.

I NUET finns ingen stress – kroppen är lugn.

Vi ägnar en stor del av livet åt att andas utan att vi ens tänker på det och oftast tar vi den för given. Andningen är din okända superkraft som alltid är med dig, den saknar biverkningar och dessutom är den helt gratis!
Vi tar ungefär 25 000 andetag på en dag.
Hur många av dina andetag gör du medvetet under en dag?

Runt om i världen pågår omfattande forskning kring mindfulness och dess effekter. Mer än 800 vetenskapliga artiklar publiceras varje år. Seriös forskning visar att mindfulnessträning påverkar hjärnans förmåga att hantera känslor under stress och därmed också hjälper läkeprocessen för flertalet stressrelaterade tillstånd.

Mindfulnesscenter med Dr Ola Schenström i spetsen har tagit fram det evidensbaserade (forskningsbaserade) Här & Nu-programmet som jag utbildats i. Programmet används bland annat inom vården för behandling av depression, oro och ångest, vid utmattningssyndrom, behandling av stress, smärta och sömnproblem.

IMG_8264.jpg
 
“ Deep breaths are like little love notes for your body”

 

KURSER
(se under aktuellt/nyheter)

Mindfulness i vardagen
- att leva Här & Nu
- att lyssna till dig själv,
till kroppens signaler
och vara lyhörd för dina behov

 • i grupp

 • individuellt på Smögen och i Uddevalla (mottagningarna)

 • individuellt på distans 

IMG_4999.jpg