top of page

För bättre hälsa och starkare team

Föreläsningar

En föreläsning om hur återhämtning, medveten närvaro och självomsorg tillsammans är kraftfulla verktyg för en vardag med mindre stress, ökad livskvalité och välmående.

Praktiska övningar i medveten närvaro - Mindfulness varvas med teori och samtal om hur kropp, själ och sinne fungerar som en helhet och hur detta kan hjälpa oss att hitta balans i livet.

Här & Nu – att LEVA MER

En föreläsning som belyser vad som händer i kroppen och hjärnan vid långvarigsmärta och stresspåslag. Vetenskap, aktuell forskning och personliga erfarenheter av utmattningsproblematik och långvarig smärta varvas med praktiska övningar och värdefulla verktyg.

 

Smärta i mer än tre till sex månader definieras som långvarig smärta. Den långvariga smärtan är ofta multifunktionell där fysiska, emotionella, psykologiska och sociala faktorer samverkar. Ökad förståelse och acceptans av sin smärta skapar en större trygghet för att kunna leva det liv man önskar och bibehålla en god livskvalité.

En balanserad VÄRKlighet - ett liv med långvarig smärta

En föreläsning om hur gemenskap, en tydlig riktning och en känsla av sammanhang kan skapa nya möjligheter för en utvecklande, hållbar och roligare arbetssituation. 

 

Gruppövningar blandas med teori om bland annat stress, hjärnan, autopiloten, andning och kommunikation i syfte att öppna upp för en ökad förståelse för hur kroppen fungerar och väcka nyfikenhet att våga ta nya perspektiv och göra annorlunda.

Tillsammans - om kommunikation, teamwork och glädje på jobbet

bottom of page